Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой эрх зүйн баримт бичгүүдХууль тогтоомж
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам

2015 оны 01 сарын 21

МОНГОЛ УЛС ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ 2009 оны 6 дугаар сарын 04-ний өдөр                                                       Дугаар 99                       Улаанбаатар хот   Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх  орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам батлах тухай     Монгол Улсын Төрийн алба...

Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2015 оны 01 сарын 21

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   1995 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдөр                                        Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ             1 дүгээр зүйл. Төрийн албаны тухай хуулиар тогтоосон төрийн захиргааны албан тушаал эрхэлж байгаа, энэ хуульд заасан нөхцөл, болзлыг хангасан төрийн албан хаагчийг Монгол Улсын төрийн жинхэнэ ...

Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам

2015 оны 01 сарын 21

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 04 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 71 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт   “ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН” ТЭМДГЭЭР ШАГНАХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Төрийн албаны чиг үүрэг, хуулиар хүлээсэн үүргээ үнэнч, шударгаар биелүүлж төрийн албанд олон жил тогтвортой, мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажиллаж амжилт гарган ажилласан төрийн албаны үйл хэрэгт бодитой хувь нэмэр оруулсан төрийн ажилтан, албан хаагчийг Төрийн албаны зөв...

Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг тайлбарлах тухай Улсын дээд шүүхийн тайлбар

2015 оны 01 сарын 21

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ДЭЭД ТОГТООЛ   2010 оны 4 сарын 08-ны  өдөр                            Дугаар 08                  Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ   Төрийн албаны тухай хуулийн /цаашид хуулийн гэх/ зарим зүйл, заалтыг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 1 дэ...

Дэлгэрэнгүй

Төрийн албаны тухай Монгол Улсын хууль

2015 оны 01 сарын 21

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ   2002 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр                                                   Улаанбаатар хот   ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ   Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.  Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын төрийн алба /цаашид "төрийн алба" гэх/-ны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал, түүнд тавих шаардлага, төрийн а...

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019