ЗХ-ний түүх
ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН 2012 ОНЫ ТҮҮХ

2018 оны 01 сарын 19

“Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр”, “Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг, 2012 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл” зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг хангахад анхаарч ажилласан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дарга дэслэгч генерал Ц.Бямбажав Зэвсэгт хүчний цэргийн гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд  ихээхэн анхаарч Нэгдсэн ...

Дэлгэрэнгүй

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН 2011 ОНЫ ТҮҮХ

2018 оны 01 сарын 19

Зарим төрлийн ердийн зэвсэглэлийг хориглох, хязгаарлах тухай, Конвенцийн “Дайны үеэс үлдсэн тэсэрч, дэлбэрэх зүйлсийн тухай” нэмэлт V протколд Монгол Улс нэгдэх асуудал Засгийн газрын хэмжээнд яригдаж буйтай холбогдуулан ЗХЖШ-ын байр суурийн талаар санал, дүгнэлт гарган, БХЯ-нд хүргүүлсэн, ЗХЖШ шинэ бүтэц, зохион байгуулалтад шилжсэнтэй холбогдуулан ЗХЖШ-ын “Стратегийн нэгдсэн төлөвлөлтийн бүлэг”, “Нэгдсэн ажиллагааны төлөвлөлтийн бүлэг”-үүдийг шинэчлэн зохион байг...

Дэлгэрэнгүй

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН 2010 ОНЫ ТҮҮХ

2018 оны 01 сарын 19

Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб “J”-ийн тогтолцоонд шилжсэнтэй  холбогдуулан газар, хэлтсүүдийн шинэ орон тоо, бүтцийн дагуу ажлын байрны гаргалгаа, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн хийж, үүний дагуу албан тушаалтан бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээг боловсруулан батлуулсан.“Батлан хамгаалах тухай”, “Зэвсэгт хүчний тухай”, ”“Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай”, “Цэргийн алба хаагчдын тэтгэвэр, тэтг...

Дэлгэрэнгүй

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН 2009 ОНЫ ТҮҮХ

2018 оны 01 сарын 19

ЗХЖШ-ын тайван цагийн  бүтэц, орон тоог олон улсын цэргийн удирдлагын  “J”-ийн системийн бүтцэд шилжүүлж, бүтцийн нэгжүүдийн удирдлагыг томилон газар, хэлтсүүдийн орон тооны гаргалгаа, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, офицер, ахлагч нарыг томилон байршуулах ажлыг зохион байгуулсан. Цэргийн албыг зохион байгуулах заавар”-ыг “Цэргийн нийтлэг дүрэм”-ийн заалтуудад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, төрийн цэргийн бусад байгууллага, анги, ...

Дэлгэрэнгүй

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН 2008 ОНЫ ТҮҮХ

2018 оны 01 сарын 19

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт  хүчний Ерөнхий командлагчийн өгсөн үүргийн дагуу Монгол Улсын нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн бодлого, цэрргийн албаны харилцааг  хүмүүнлэгжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдлэх үзэл санаанд нийцүүлэн “Цэргийн нийтлэг  дүрмүүд”-эд шинэчилсэн найруулга, нэмэлт өөрчлөлт  оруулан шинэчлэн боловсруулж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, ЗХЕК-аар батлуулан мөрдүүлсэн. “Иракийн эрх  чөлөө”  олон улсы...

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Статистикс

Мэдээлэлүүд: 1058

Веб холбоос: 10

Нийт зураг: 221

Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2017