МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГТЭН БОЛОН ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТАНД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧДЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

2015 оны 01 сарын 14

Мэргэжлийн зэрэгтэн болон зэргийн шалгалтанд орохыг хүсэгчдэд

тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал

Мэргэжлийн зэрэгтэн болон зэргийн шалгалтад орохыг хүсэгч нь дараахь шаардлагыг хангасан байна.

  • Командлалын болон цогцолбор шалгалтад “В”-ээс доошгүй үнэлгээтэй шалгагдсан байх;
  • Оюуны чадавхийн төвшин нь доор дурдьсанаас багагүй байх:

• Гэрээт цэргийн түрүүч, байлдагч - 100

• Ахлагч - 105

• Салааны захирагч, түүнтэй дүйцэх албан тушаалтан - 110

• Рот (батарей)-ын захирагч, орлогч, түүнтэй дүйцэх албан тушаалтан - 116

• Батальон (дивизион)-ын захирагч, орлогч, түүнтэй дүйцэх албан тушаалтан - 126

• Хороо (бригад)-ны захирагч, орлогч, түүнтэй дүйцэх албан тушаалтан - 131

• Цэргийн дээд командлалын албан тушаалтан – 135

Салаа, рот (батарей), батальон (дивизион), хороо (бригад)-ны ахлагчийн оюуны чадавхийн төвшинг тэдгээрийн захирагч, орлогч, түүнтэй дүйцэх албан тушаалтны оюуны чадавхийн төвшингөөр авна.

- Алба хаасан хугацаа (жилээр):

Ангилал

III

II

I

Гэрээт цэргийн түрүүч, байлдагч

1

2

3

Ахлагч

3

7

9

Салааны захирагч, түүнтэй дүйцэх

2

3

4

Рот (батарей)-ын захирагч, түүнтэй дүйцэх

4

6

8

Батальон (дивизион)-ын захирагч, түүнтэй дүйцэх

6

8

10

Хороо (бригад)-ын захирагч, түүнтэй дүйцэх

8

10

12

Цэргийн дээд командлалын ажилтан

10

12

14

  • Төрийн алба хаагчийн жилийн үйл ажиллагааны үр дүнгийн гэрээний биелэлт - “А”,
  • Гадаад хэлний бэлтгэл:
  • Офицер -дунд шат,
  • Ахлагч -бэлтгэл дунд шат,
  • Гэрээт цэрэг -анхан.

- Хувийн зэвсгээр буудах дадлага – “В”,

- “Цэргийн алба хаагчийн бие бялдрын бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлт – “В”, стандарт хангасан,

- Мэргэжлийн бэлтгэл – “А”.

Цэргийн мэргэжлийн зэрэг эзэмших, зэргээ хамгаалах, ахиулахыг хүссэн цэргийн алба хаагч нь мэргэжлийн зэргийн шалгалт эхлэхээс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө доорхи материалыг бүрдүүлэн ангийн /салбар/ комисст ирүүлнэ.

Үүнд:

- Өргөдөл;

- “Цэргийн алба хаагчийн сургалт, мэргэжлийн үйл ажиллагааны үнэлгээний дэвтэр”-ийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

- Гэрээт цэргийн алба хаагч бол командлалын ба цогцолбор шалгалтын дүнгийн хүснэгт;

- Мэргэжлийн зэргийн шалгалтанд оруулах тухай шууд захирах даргын тодорхойлолт.

 

ЦЭРГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ

ТОДОРХОЙЛОЛТЫГ ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ.

Ажиллагааны удирдлагын газрын сургалтын хэлтэс

 


Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Статистикс

Мэдээлэлүүд: 1058

Веб холбоос: 10

Нийт зураг: 221

Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2017