ИРГЭНИЙГ ГЭРЭЭТ ЦЭРГИЙН АЛБАНД СОНГОН АВАХ

2012 оны 04 сарын 01

        Гэрээт цэргийн албан хаагчийн алба хаах албан тушаал, цолны зэрэглэл, мэргэжлийн  жагсаалтыг Зэвсэгт хүчний жанжин штаб, Хил хамгаалах ерөнхний газар, Дотоодын цэргийн штаб, тооны дээд хязгаарыг батлан хамгаалах асуудал хариуцсан төрийн захиргааны  төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар жил бүрийн эхний улиралд багтаан тогтооно.

Цэргийн жинхэнэ албыг 8 сараас доошгүй хугацаагаар хааж байгаа байлдагч, түрүүч, нэгдүгээр зэргийн бэлттэл үүрэгтэн болон Зэвсэгт хүчинд хэрэгцээтэй мэргэжлээр иргэний дээд сургууль төгссөн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн 29 хүртэлх насны Монгол Улсын иргэнийг гэрээт цэргийн албан хаагчаар сайн дурын үндсэн дээр сонгон шалгаруулж авч болно.

Гэрээт цэргийн албан хаагчаар сонгон шалгаруулах журмыг Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штабаас тогтоож мөрдүүлнэ.

Сонгон шалгаруулалтанд орох хүсэлтэй иргэн аймаг, нийслэл (дүүрэг)-ийн Цэргийн штаб, алба хааж байгаа цэргийн анги, байгууллагын удирдлагад гэрээт цэргийн албанд сайн дураар элсэх тухай өргөдөл гаргана.

Цэргийн штаб, цэргийн анги, байгууллагын удирдлага сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлт гаргагчийг батлагдсан журмын дагуу сонгон шалгаруулалтад оруулж, дүнг Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Дотоодын цэргийн штабт тус тус хүргүүлнэ.

Шалгалтын дүн. Боловсролын түвшин, мэргэжил, цэргийн алба хаасан байдал, аймаг, нийслэл (дүүрэг) – ийн Цэргийн штаб, цэргийн анги байгууллагын захирагчийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Дотоодын цэргийн штаб иргэнийг гэрээт цэргийн алба хаалгах тухай шийдвэр гаргана.

Гэрээг цэргийн албанд иргэнийг сонгон шалгаруулж авах хугацааг Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Дотоодын цэргийн штаб тогтооно.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ

Энэ журмын 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу гэрээт цэргийн алба хаалгах шийдвэр гарсан иргэнтэй Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб, Хил хамгаалах еренхий газар, Дотоодын цэргийн штабын эрх бүхий албан тушаалтан "Гэрээт цэргийн алба хаах тухай гэрээ"-г байгуулна. "Гэрээт цэргийн алба хаах тухай гэрээ"-нд дараахь асуудлыг тусгана.

- Гэрээгээр цэргийн алба хаах хугацаа;

- Гэрээний хугацаанд ажиллах анги, байгууллага, эрхлэх албан тушаал;

- Цалин хөлс, нэмэгдлийн хэмжээ, түүнийг хадгалах;

- Гэрээ байгуулагч талуудын эрх үүрэг;

- Гэрээ байгуулагч талуудын хүлээх хариуцлага;

- Гэрээ хүчин төгөлдөр болох хугацаа;

- Бусад асуудал.

Гэрээт цэргийн алба хаах анхны хугацаа 24 сар байна. Цаашид гэрээт цэргийн албан хаагчийн хүсэлт болон цэргийн анги байгууллагын захирагчийн санал, дүгнэлтийг үндэслэн гэрээг тухайн иргэнийг 31 нас хүртэл сунгаж болно.

ГЭРЭЭТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААХ

Гэрээт цэргийн албан хаагчийн цэргийн албаны үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг Зэвсэгт хүчний цэргийн албан хаагчийн нэгэн адил холбогдох хууль тогтоомж, цэргийн дүрмүүдээр зохицуулна.

Гэрээт цэргийн алба хаагчийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд НҮБ-ын энхийг сахиулах болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцуулж болно.

Гэрээт цэргийн албан хаагч нь хугацаат албаны байлдагч, түрүүч нарын нэгэн адил цэргийн ангийн байнгын байрлалд байрлана.

Цэргийн ерөнхий бэлтгэл, мэргэжлийн бэлтгэл сургалтын үе, шатыг дуусгасан гэрээт цэргийн албан хаагчийг Зэвсэгт Хүчний Жанжин Штаб, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Дотоодын цэргийн штабын шийдвэрээр цэргийн ангийн байрлалаас гадна байрлуулж болно.

Монгол Улсын 18-25 насны, цэргийн хоёрдугаар зэргийн бэлтгэл үүрэг бүхий иргэн журамд заасны дагуу өөрийн хүсэлтээр орон нутаг дахь батлан хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, түүнчлэн онцгой байдлын асуудал хариуцсан чиг үүрэг бүхий алба, мэргэжлийн анги, салбар, хилийн цэрэгт туслах, хүмүүнлэгийн бусад байгууллагад цэргийн албыг дүйцүүлэн хааж болно.


Сүүлд нэмэгдсэн
МӨРДЭСТЭЙ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ БОЛНО

2019 оны 09 сарын 16

ШИЛДГИЙН ШИЛДЭГ ЦЭНХЭР ДУУЛГАТНУУДАА ТОДРУУЛЛАА

2019 оны 09 сарын 16

ТАВАНТОЛГОЙ-ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛ УЛИРАЛ ХАРГАЛЗАХГҮЙ ҮРГЭЛЖИЛНЭ

2019 оны 09 сарын 16

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН БАЙРНЫ НЭЭЛТ ЗУУНМОД ХОТОД БОЛЛОО

2019 оны 09 сарын 16

П.ДОРЖСҮРЭН:ЭНЭ БОЛ СЭТГЭЛИЙН БЭЛЭГ

2019 оны 09 сарын 09

ШИНЭ ОФИЦЕРУУДЫГ ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ АНГИ, САЛБАРТ ТОМИЛЛОО

2019 оны 09 сарын 09

Б.СЭРГЭЛЭН: МОНГОЛ УЛСЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТАД ГАР БИЕ ОРОЛЦОЖ БУЙ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИДДАА СЭТГЭЛИЙН ДЭМ ӨГӨХӨӨР ЭНЭ АЖЛЫГ САНААЧИЛСАН

2019 оны 09 сарын 05

Ж.ГҮРРАГЧАА: ХАЛХЫН ГОЛЫН ТҮҮХТ ОЙ БОЛ БИД БҮГДИЙН ХАМТЫН БАЯР

2019 оны 09 сарын 03

ЭХ ОРОН, ЭР ЦЭРЭГ, ТУСГААР ТОГТНОЛ САЛШГҮЙ АМИН ХОЛБООТОЙ

2019 оны 09 сарын 03

ЦЭРЭГ ТЕХНИКИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ѲГѲХ ХУГАЦААГ СУНГАЖ БУЙГ МЭДЭГДЛЭЭ

2019 оны 09 сарын 03

Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019