ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2017 оны 05 сарын 04

ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

     Командлал нь хуурай замын цэргийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоход оролцож, цэргийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэн, цэргийн анги, салбарын бэлэн байдлыг хангах, цэргийн сургалт бэлтгэл, цэргийн албыг зохион байгуулах, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх, зэвсэглэл, цэргийн техникийн ашиглалт, хадгалалт, ар талын материал хэрэгсэл, санхүүгийн хангалтыг зохион байгуулах, хянах, зохицуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН 2017 ОНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

 

 Үйл ажиллагааны үндсэн зорилго:

     Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэрэгт “Цэргийн захиргааны удирдлага”-ыг төлөвшүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, зохион байгуулалтыг сайжруулах, цэргийн чадавхийг нэмэгдүүлэх.

 Үйл ажиллагааны зорилтууд:

-Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэрэгт “Цэргийн захиргааны удирдлага”-ыг төлөвшүүлэх, төлөвлөлт, зохион байгуулалтыг төгөлдөржүүлэх, байлдааны болон олон талт үүрэг гүйцэтгэх чадавхийг нэмэгдүүлэх;
-Цэргийн сургалтын стандартыг шинэчилж, хөтөлбөр, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг хангуулах;
-Цэргийн алба, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэн хяналт, шалгалтын үр дүнг дээшлүүлж, цэргийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах;
-Цэргийн зэвсэглэл, техник, ар талын хангалтыг тасралтгүй зохион байгуулах, бие бүрэлдэхүүний ажиллах орчин, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах.  

Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Статистикс

Мэдээлэлүүд: 1058

Веб холбоос: 10

Нийт зураг: 221

Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2017