УСЧИН ДАЙЧДЫН ДЕСАНТЫН БОЛОН ПАРОМЫН СУРГУУЛИЛТ

2017 оны 08 сарын 23

            Зэвсэгт хүчний 234 дүгээр ангийн бие бүрэлдэхүүн хээрийн гаралт, хээрийн хүрээний дадлагыг 2017 оны долоодугаар сарын 20-26-ны өдрүүдэд Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Хар усан тохойн районд зохион байгуулж явууллаа.

Энэ удаагийн сургалт дадлагаар офицер, ахлагч нарын байлдааны бэлтгэл, бие бүрэлдэхүүнийг ус гатлалтын тусгай тоноглолтой техник дээр ажиллах дадлагыг нэмэгдүүлэх, салбарын жигдрэлтийг хангах зорилготой юм. Усанд сэлэх, шумбах, хөвөх, ус гатлалтын техникээр хуурай замын болон усан замын жолоодлого хийх, голын тагнуул зохион байгуулах зэрэг хичээлийн таван цэгээр бүрэлдэхүүнийг сургав.

            Мөн ангийн удирдлага, штаб, гүүр ус гатлалтын тусгай ротын удирдлагатай “Батальоны тактикийн бүлгийг усан саадаар гаталгах гүүр ус гатлалтын тусгай ротын ажиллагаа” сэдвээр тусгай тактикийн хээрийн сургуулийг төлөвлөн явуулж, төгсгөлд нь үзүүлэх сургууль зохион байгуулсан юм. Энэхүү үзүүлэх сургуулиар гүүр ус гатлалтын тусгай ротын захирагчийн “Батальоны тактикийн бүлгийг усан саадаар гаталгах шийдвэр” гаргах, усан саадын тагнуул зохион байгуулах, гатлалтын хэсгийг төхөөрөмжлөх, аврах командын ажиллагаа, хуурамч район төхөөрөмжлөх, цэргийн ажиллагааг өнгөлөн далдлах, десантын болон паромын гатлалтаар салбаруудыг нэвтрүүлэх, бэлтгэгдээгүй эргээс хөвүүр гүүрийг усанд дэлгэх, хураах, уулархаг районд ойрын зайнд марш үйлдэх дасгалуудыг үзүүллээ.
 

             Тус хээрийн гаралт, полигоны дадлагыг зохион байгуулснаар сүүлийн жилүүдэд болоогүй десантын болон паром (хөвөгч хэрэгсэл)-ын гатлалтыг зохион байгуулж усчин дайчдын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлсэн, цэргийн алба хаагчдыг “АрМИ“ олон улсын цэргийн тэмцээний усан саадыг гатлах төрөлд оролцуулах боломжийг судлаж, сургалт дадлагаар хөвөгч тээвэрлэгч ПТС, моторт завь БМК-130 загварын техникүүд дээр ажиллах 12 механик жолоочийг албан тушаалд нь сурган дадлагажуулсан ач холбогдолтой сургууль боллоо.

 

             Түүнчлэн тус хээрийн гаралтаар хөвүүр гүүр дэлгэн хүн, техник нэвтрүүлэхээс гадна сүүлийн жилүүдэд боловсруулагдаагүй десантын болон паромын гатлалт сэдвийг боловсруулснаар өмнөх сургалт, дадлагаас онцлог болж чадсан юм.

Эх сурвалж: "Соёмбо" сонин


Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Статистикс

Мэдээлэлүүд: 1058

Веб холбоос: 10

Нийт зураг: 221

Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2017