МУ-ын хуулиуд
ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1994 оны 6 дугаар сарын 1З-ны өдөр ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт               Энэ хуулийн зорилт нь Зэвсэгт хүчин, хилийн цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шинжилгээний болон авлигатай тэмцэх, онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын генерал, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагч, цэрэг, цагдаагийн сургуулийн сонсогч /энэ хууль...

Дэлгэрэнгүй

ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ 2011 оны 10 сарын 27 өдөр   Төрийн ордон, Улаанбаатар хот      ЦЭРГИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ             1 дүгээр зүйл. 2010 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдөр баталсан Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдахаас өмнө цэргийн алба хаас...

Дэлгэрэнгүй

НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр   Улаанбаатар хот НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тогтоож, тэдгээрийг тэмдэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль тогтоом...

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1995 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр   Улаанбаатар хот ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл             1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт             Энэ хуулийн зорилт нь төрийн нууцыг тогтоох, хамгаалах, ашиглахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.             2 дугаар зүйл. Төрийн нууцын тухай хууль тогтоомж Төрийн нууц...

Дэлгэрэнгүй

ОНЦ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

ОНЦ БАЙДЛЫН ТУХАЙ 1995 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр   Улаанбаатар хот   НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт Энэ хуулийн зорилт нь онц байдал зарлах үндэслэл, журам, онц байдлын үед хэрэгжүүлэх онцгой арга хэмжээ, онц байдлыг хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрхийг тогтоож, онц байдал зарласантай холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл.Онц байдлын тухай хууль тогтоомж Онц байдлын тухай ху...

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Статистикс

Мэдээлэлүүд: 1233

Веб холбоос: 9

Нийт зураг: 221

Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019