МУ-ын хуулиуд
ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2004 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр   Улаанбаатар хот ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Дор дурдсан мэдээ, баримт бичиг, эд зүйл, объект, үйл ажиллагааг Монгол Улсын төрийн нууцад хамааруулна: д/д Төрийн нууцын жагсаалт Нууцын зэрэглэл Нууцлах хугацаа (жилээр)     онц чухал маш нууц маш нууц ...

Дэлгэрэнгүй

ДАЙЧИЛГААНЫ ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

...

Дэлгэрэнгүй

ДАЙНЫ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

...

Дэлгэрэнгүй

ДАЙН БҮХИЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

2014 оны 06 сарын 04

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 1998 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдөр   Улаанбаатар хот ДАЙН БҮХИЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь дайн бүхий байдал зарлах, цуцлах үндэс, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдалд аюул занал учруулсан, зэвсэглэн халдсан улс, түүний холбоотонтой харилцах харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Дайн бүхий байдлын тухай хууль тогтоомж 2.1.Дайн бүхий байдлын тухай хууль тогто...

Дэлгэрэнгүй

ЦӨМИЙН ЗЭВСГЭЭС АНГИД БАЙХ ТУХАЙ

2012 оны 05 сарын 12

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2000 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр Улаанбаатар хот ЦӨМИЙН ЗЭВСГЭЭС АНГИД БАЙХ ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын аюулгүй байдлыг хангахад чухал хүчин зүйл болох Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь, түүний дотор агаар мандал, газар, ус, газрын хэвлийг цөмийн зэвсгээс ангид байлгахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 2 дугаар зүйл. Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль тогтоомж 2.1. Цөмийн ...

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019