Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой эрх зүйн баримт бичгүүдХууль тогтоомж
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ НИЙТЛЭГ ЖИШИГ

2015 оны 01 сарын 21

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 5 дугаар  сарын 20-ны өдрийн 105 дугаар тогтоолын хавсралт   ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ НИЙТЛЭГ ЖИШИГ   Нэг. Яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн: Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга, Яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга, Яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, Яамны харъяа Засгийн газрын аге...

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ

2015 оны 01 сарын 21

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 128 дугаар тогтоолын хавсралт   ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл (цаашид “Салбар зөвлөл” гэх) нь Төрийн албаны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэмд заасан төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагатай холбогдсон Төрийн албаны зөвлөлийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж, төрийн...

Дэлгэрэнгүй

Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019