ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2019 оны 01 сарын 11

                                                       

ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

         Командлал нь хуурай замын цэргийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоход оролцож, цэргийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэн, цэргийн анги, салбарын бэлэн байдлыг хангах, цэргийн сургалт бэлтгэл, цэргийн албыг зохион байгуулах, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх, зэвсэглэл, цэргийн техникийн ашиглалт, хадгалалт, ар талын материал хэрэгсэл, санхүүгийн хангалтыг зохион байгуулах, хянах, зохицуулах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ХУУРАЙ ЗАМЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАЛЫН 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЗОРИЛГО

      Зэвсэгт хүчний Хуурай замын цэргийн бэлэн байдлыг хангахад сургалт бэлтгэлийг чиглүүлэн,  бүх төрлийн хангалтыг тасралтгүй зохион байгуулж, цэргийн захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх.

ЗОРИЛТ:

Цэргийн захиргааны удирдлагыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх

Бэлэн байдлыг хангахад цэргийн сургалт бэлтгэлийг чиглүүлэх

Мэргэжлийн цэрэгт суурилсан хүний нөөцийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх

Цэргийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, цэргийн алба, сахилга, дэг журмыг бэхжүүлэх

Ар тал, зэвсэглэл, техникийн үүрэг гүйцэтгэх чадавхыг нэмэгдүүлэн, хангалтыг тасралтгүй зохион байгуулж, бие бүрэлдэхүүний ажиллаж, амьдрах орчин нөхцлийг дээшлүүлэх

Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналт, шалгалтыг тасралтгүй зохион байгуулах


Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Статистикс

Мэдээлэлүүд: 1214

Веб холбоос: 9

Нийт зураг: 221

Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019