МОНГОЛ УЛСЫН ЗЭВСЭГТ ХҮЧИН
Зэвсэгт хүчний
Жанжин штаб
Зэвсэгт хүчний
Жанжин штаб
Хуурай замын
цэргийн командлал
Хуурай замын
цэргийн командлал
Агаарын
цэргийн командлал
Агаарын
цэргийн командлал