ЦЭРГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ,ӨНГӨ,МАТЕРИАЛЫН ЯЛГААГ БАТЛАХ ТУХАЙ

2014 оны 10 сарын 22

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

ЦЭРГИЙН ДҮРЭМТ ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ,ӨНГӨ,МАТЕРИАЛЫН ЯЛГААГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

2011 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр                                                              Улаанбаатар хот

Дугаар 279

 

Монгол Улсын Иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2011 оны 24, 44 дүгээр зарлигаар “Зэвсэгт хүчний цэргийн алба хаагчдын дүрэмт хувцасны загвар, цол, ялгах тэмдгийн загвар”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Зэвсэгт хүчний цэргийн алба хаагчдын хувцас, хэрэглэлийн нормыг 1-7 дугаар хавсралт, хувцас, хэрэглэлийн өнгө, материалын ялгааг 8 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Энэ тогтоолд зааснаас бусад тусгай зориулалтын хувцас болон табель хэрэгслийн нормыг цэргийн алба хаагчдын гүйцэтгэх үүргийн онцлогтой уялдуулан 2011-2012 онд багтаан шинэчлэн баталж мөрдүүлэх, батлагдсан нормыг үндэслэн цэргийн алба хаагчдыг хувцас, хэрэглэлээр хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг Батлан хамгаалахын сайд Л.Болд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж нарт тус тус даалгасугай.

3. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Дүрэмт хувцас, хэрэглэлийн нормыг батлах тухай” Засгийн газрын 1999 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

        Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              С.БАТБОЛД 

        Батлан хамгаалахын сайд                                                     Л.БОЛД 

        Хууль зүй,дотоод хэргийн сайд                                           Ц.НЯМДОРЖ

 

 

 

  Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 279

       дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

 

              ДЭЭД ОФИЦЕР (ГЕНЕРАЛ)-ИЙН ХУВЦАС,

               ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ

 

 

Хувцас, хэрэглэлийн нэр

Хэмжих нэгж

Тоо

Эдлэх хугацаа  (жил)

1

Ёслолын саравчтай малгай

ш

1

7

2

Албаны саравчтай малгай

ш

1

4

3

Битүү саарал каракуль малгай

ш

1

4

4

Дугуй ногоон малгай

ш

1

4

5

Хээрийн саравчтай малгай

ш

1

3

6

Ёслолын  китель,  өмд   (мөрдэс,  цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

7

7

Албаны китель, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

2

8

Зуны хээрийн китель, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

3

9

Каракуль захтай, салдаг дотортой савхин дээл (мөрдэстэй)

ш

1

5

10

Каракуль захтай, нэхий дотортой хээрийн хүрэм, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

4

11

Хээрийн хүрэм (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

ш

1

3

12

Ёслолын цагаан цамц (урт ханцуйтай), (мөрдэстэй)

ш

1

7

13

Ёслолын цагаан цамц (богино ханцуйтай), (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

ш

1

7

14

Албаны цамц (урт ханцуйтай), (мөрдэстэй)

ш

2

2

15

Албаны цамц (богино ханцуйтай), (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

ш

1

2

16

Хээрийн ноосон цамц (мөрдэстэй)

ш

1

3

17

Хээрийн футболка

ш

2

1,5

18

Нөмрөг цув

ш

1

10

19

Хүзүүний ороолт

ш

1

4

 20

Ёслолын зангиа

ш

1

7

21

Албаны зангиа

ш

1

3

 22

Өмдний тэлээ

ш

1

3

23

Хээрийн хувцасны суран бүс

ш

1

10

 24

Савхин бээлий

хос

1

2

 25

Цагаан бээлий

хос

1

7

 26

Даавуун болон ноосон оймс

 хос

2/1

1/1

 27

Зуны ботинк

хос

1

1

 28

Хагас түрийтэй гутал

хос

1

3

 29

Хагас түрийтэй өвлийн  дотортой гутал

хос

1

3

 30

Малгайн сагалдарга

ш

2

1 удаа

 31

Саан зүүлт

ш

1

1 удаа

 32

Цүнх

ш

1

1 удаа

 33

Малгайн төмөр тэмдэг

ш

3

1 удаа

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 279 дүгээр

тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

ОФИЦЕР, АХЛАГЧИЙН ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ

 

Хувцас, хэрэглэлийн нэр

Хэмжих нэгж

Тоо

Эдлэх хугацаа (жил)

1

Ёслолын саравчтай малгай

ш

1

7

2

Албаны саравчтай малгай

ш

1

4

3

Дугуй ногоон малгай

ш

1

4

4

Хээрийн саравчтай малгай

ш

1

3

5

Өвлийн цегейк (хурандаад каракуль) малгай

ш

1

2/4

6

Цегейк захтай (хурандаад каракуль захтай),  салдаг дотортой, төмөр цолны тэмдэгтэй савхин дээл

ш

1

5

7

Цегейк захтай, нэхий дотортой өвлийн хүрэм, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

4

8

Хээрийн хүрэм (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

ш

1

3

9

Ёслолын   китель,  өмд (эмэгтэй  юбка), (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

7

10

Албаны  китель,  өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

2

11

Хээрийн китель, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

3

12

Ёслолын цагаан цамц (урт ханцуйтай), (мөрдэстэй)

ш

1

7

13

Ёслолын цагаан цамц (богино ханцуйтай),  (мөрдэс, цэргийн байгууллагын  болон  анги,  байгууллагын таних тэмдэгтэй)

ш

1

7

14

Албаны цамц (урт  ханцуйтай), (мөрдэстэй)

ш

2

2

15

Албаны цамц (богино ханцуйтай),  (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

ш

1

2

16

Хээрийн ноосон цамц (мөрдэстэй)

ш

1

3

17

Хээрийн футболка

ш

2

1,5

18

Нөмрөг  цув

ш

1

10

19

Малгайн тэмдэг

ш

3

1 удаа

20

Малгайн сагалдарга

ш

1

7

21

Ёслолын зангиа

ш

1

7

22

Албаны зангиа

ш

1

2

23

Цагаан бээлий

хос

1

7

24

Саан зүүлт

ш

1

1 удаа

25

Өмдний тэлээ

ш

1

5

26

Хээрийн хувцасны суран бүс

ш

1

10

27

Хүзүүний ороолт

ш

1

4

28

Савхин бээлий

хос

1

2

29

Даавуун болон ноосон оймс

хос

2/1

1/1

30

Хагас түрийтэй гутал

хос

1

3

31

Хагас түрийтэй өвлийн дотортой гутал

хос

1

3

32

Зуны ботинк

хос

1

1

33

Цүнх (офицер)

ш

1

1 удаа

 

 

---оОо---

 

 

Монгол Улсын    Засгийн газрын 2011 оны  279 дүгээр 

тогтоолын 3 дугаар хавсралт

 

ЦЭРГИЙН СУРГУУЛИЙН СОНСОГЧДЫН

 ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ

 

Хувцас, хэрэглэлийн нэр

Хэмжих нэгж

Тоо

Эдлэх хугацаа (жил)

1

Цегейк малгай (малгайн тэмдэгтэй)

ш

1

2

2

Хээрийн саравчтай малгай

ш

1

1 удаа

3

Цегейк захтай, салдаг нэхий болон зулхай дотортой,  хээрийн хувцас (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэг, нэрийн тэмдэгтэй)

хос

1

1 удаа

4

 

Хээрийн зуны хувцас (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэг, нэрийн тэмдэгтэй)

хос

1

1 удаа

5

Хээрийн футболка

ш

2

2

6

Ноосон цамц (мөрдэстэй)

ш

1

3

7

Оймс

хос

2

1

8

Өмдний тэлээ

ш

1

2

9

Хээрийн хувцасны бүс

ш

1

10

10

Нөмрөг цув

ш

1

10

11

Хүзүүний ноосон ороолт

ш

1

4

12

Савхин бээлий

хос

1

2

13

Хагас түрийтэй гутал

хос

1

1 удаа

14

Хагас түрийтэй өвлийн дотортой гутал

хос

1

1 удаа

 

                                                                                             ---оОо---

 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 279 дүгээр 

тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

 

                                                             ГЭРЭЭТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН

                                                                  ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ

  

Хувцас, хэрэглэлийн нэр

Хэмжих нэгж

Тоо

Эдлэх хугацаа (жил)

1

Цегейк малгай (малгайн тэмдэгтэй)

ш

1

2

2

Хээрийн саравчтай малгай

ш

1

2

3

Ноосон малгай

ш

1

2

4

Цегейк захтай, салдаг нэхий болон зулхай дотортой,  хээрийн хувцас  (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэг, нэрийн тэмдэгтэй)

хос

1

2

5

 

Зуны хээрийн хувцас (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй)

хос

1

2

6

Ноосон цамц (мөрдэстэй)

ш

1

2

7

Майхан цув

ш

1

6

8

 Хээрийн хувцасны бүс

ш

1

1 удаа

9

Өмдний тэлээ

ш

1

1 удаа

10

Ноосон бээлий

хос

3

1

11

Хүзүүний ороолт

ш

1

1 удаа

12

Хээрийн футболка

ш

2

1

13

Трусы

ш

3

1

14

Дотуур цагаан цамц, өмд

хос

2

1

15

Оймс

хос

4

1

16

Хагас түрийтэй гутал

хос

1

2

17

Хагас түрийтэй өвлийн дотортой гутал

хос

1

2

 

                                                                ---оОо---

 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 279 дүгээр

тогтоолын 5 дугаар хавсралт

 

ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН

ХУВЦАС, ХЭРЭГЛЭЛИЙН НОРМ

 

 

Хувцас, хэрэглэлийн нэр

Хэмжих нэгж

Тоо

Эдлэх хугацаа (жил)

1

Саравчтай эрээн малгай

ш

1

1

2

Хиймэл үстэй малгай (малгайн тэмдэгтэй)

ш

1

1

3

Хиймэл үстэй захтай, дулаан дотортой өвлийн эрээн хүрэм (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги байгууллагын таних тэмдэгтэй )

ш

1

1

  4

Зуны китель, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй )

хос

1

1

5

Дотортой китель, өмд (мөрдэс, цэргийн байгууллагын болон анги, байгууллагын таних тэмдэгтэй )

хос

1

1

6

Майхан цув

ш

1

4

7

Дотуур  цамц, өмд

хос

2

1

8

Майк

ш

2

1

9

Трусы

ш

3

1

10

Ноосон цамц

ш

1

1

11

Ноосон даавуун бээлий

ш

3

6 сар

12

Даавуун оймс

ш


Сүүлд нэмэгдсэн
Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019