ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ОФИЦЕР, АХЛАГЧ НАРЫН УНШИЖ, СУДЛАВАЛ ЗОХИХ ХУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ЖАГСААЛТ

2015 оны 09 сарын 22

Чухал шаардлагатай

 

Мэдвэл зохих

1

Батлан хамгаалах тухай хууль

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

2

Зэвсэгт хүчний тухай хууль

2

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль

3

Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

3

Хөдөлмөрийн тухай хууль

4

Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль

4

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

5

Цэргийн албан хаагчийн эд хөрөнгийн хариуцлагын тухай хууль

5

Хилийн тухай

6

Төрийн албаны тухай хууль

6

Авлигын эсрэг хууль

7

Төрийн нууцын тухай хууль

7

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлоос урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

8

Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай хууль

8

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

9

 

Дайны байдлын тухай хууль

 

9

Төсвийн тухай хууль

10

Дайн бүхий байдлын тухай хууль

10

Засгийн газрын Агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

11

Дайчилгааны тухай хууль

11

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль

12

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох тухай хууль

12

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль

13

Эрүүгийн хууль

/Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 274-296 дугаар зүйл. Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг/

13

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль

14

 

Онц байдлын тухай хууль

 

14

Бусад

15

Байгууллагын нууцын тухай хууль

16

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

 

Монгол Улсын хууль тогтоомжуудыг http://legalinfo.mn/ цахим хуудаст хандан уншиж, татаж авч хэрэглэнэ үү. Мөн ЗХЖШ-ын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Хуулийн тасагт хандан албан ажилтай холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө авах боломжтой.

 

 

ЗХЖШ-ЫН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ХУУЛИЙН ТАСАГ

2015 ОН

 

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ОФИЦЕР, АХЛАГЧ НАРЫН УНШИЖ, СУДЛАВАЛ ЗОХИХ

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ЕРӨНХИЙ ЖАГСААЛТ

 

Д/д

Эрх зүйн акт

Баталсан эрх бүхий этгээд /огноо, дугаар/

1

Цэргийн нийтлэг дүрмүүд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг /2008 оны №379/

2

Цэргийн цол олгох журам

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

/1999 оны №41/

3

Цэргийн анги, байгууллагыг аж ахуйн ажилд оролцуулах журам

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

/1999  оны №153/

4

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын дүрэм

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

/2002 оны №171/

5

Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн

бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

/2002 оны №172/

6

Цэргийн дээд цол олгох ёслолын журам

Ерөнхийлөгчийн зарлиг

/2004 оны №37/

7

Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2012.5.10-ны 87 дугаар зарлиг

8

Монгол Улсын “Төрийн цэргийн бодлогийн үндэс”

/Монгол Улсын Төрийн батлан

хамгаалах бодлого/

УИХ-ын тогтоол

/1998 оны №56/

9

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал

УИХ-ын тогтоол     /2010 оны №48/

10

Монгол Улсын гадаад бодлогын

үзэл баримтлал

УИХ-ын тогтоол

/2011 оны №10/

11

Цэргийн цолны цалингийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Засгийн газрын тогтоол /1999 оны №38/

12

Зэвсэгт хүчин, хилийн цэргийн офицер, ахлагч нарт төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай

Засгийн газрын тогтоол

/2000 оны №2/

 

13

Төрийн албан хаагчид тусламж олгох нөхцөл, журам

Засгийн газрын тогтоол

/2004 оны №112/

14

Цэргийн алба хаачид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам

Засгийн газрын тогтоол

/2011 оны №38/

15

Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам, /Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам

Засгийн газрын тогтоол

/2011 оны №9/

16

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх журам

Засгийн газрын тогтоол /2011 оны №62/

17

 

Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай

 

Засгийн газрын тогтоол

/2012 оны №78/

18

“Офицер, ахлагч, гэрээт цэргийн албан хаагчид мэргэжлийн зэрэг олгох журам”

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2000  оны №77

19

Офицерын алба хаах журам

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2008  оны №65

20

Ахлагчийн алба хаах журам

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2008 оны №75

21

Гадаадын их, дээд сургууль, дамжаанд суралцагсдыг сонгон шалгаруулах, суралцуулах  журам

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2013 оны № А/171

22

Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцуулах бие бүрэлдэхүүнийг сургаж бэлтгэх, сонгох, үүрэг гүйцэтгэх үед дагаж мөрдөх журам

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2011 оны №230

23

Зэвсэгт хүчний төрөл мэргэжлийн цэргийн өдрүүдийг батлах тухай

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2013 оны № А/368

24

Батлан хамгаалах яамны шагнаж урамшуулах журам

Батлан хамгаалахын сайдын тушаал

2013 оны № А/140

25

Байлдааны дүрэм

(БД-1/100)

ЗХЖШ-ын даргын тушаал

2004.08.06-ны №675

26

Байлдааны дүрэм

(БД-2/100)

ЗХЖШ-ын даргын тушаал

2004.08.06-ны №676

27

Алба хаасан жилийг цалингийн сүлжээний шатлалд дүйцүүлэн цалинжуулах тухай

ЗХЖШ-ын даргын тушаал

2003.01.16 №33

28

ЗХЖШ-ын Хүндэт тэмдгээр шагнах журам

ЗХЖШ-ын даргын тушаал

2003.03.11 №222

29

"Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн  үр дүнгийн гэрээ байгуулах үлгэрчилсэн загвар”

 

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол

2012 оны №134

 

30

“ Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам”

31

Үр дүнгийн гэрээний  биелэлтийг дүгнэх  аргачлал

32

Бусад

ЗХЖШ-ын даргын тушаалаас бусад эрх зүйн актыг http://legalinfo.mn/ цахим хуудаст хандан уншиж, татаж авч хэрэглэнэ үү. Мөн ЗХЖШ-ын Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн Хуулийн тасагт хандан албан ажилтай холбоотой асуудлаар хуулийн зөвлөгөө авах боломжтой.

 

ЗХЖШ-ЫН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ХУУЛИЙН ТАСАГ

2015 ОН

 


Сүүлд нэмэгдсэн
МОНГОЛ УЛСЫН ЭНХИЙГ САХИУЛАГЧИД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЛТ САХИЛГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТААРАА ҮЛГЭР ДУУРИАЛАЛ БОЛЖ БАЙНА

2019 оны 10 сарын 11

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН ДАРГА Д.ГАНЗОРИГТ ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ ЦОЛ ОЛГОЛОО

2019 оны 10 сарын 10

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГААР ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 124 ДҮГЭЭР АНГИЙГ ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ ОДОНГООР ШАГНАВ

2019 оны 10 сарын 09

УУЛЫН ЯВГАН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

2019 оны 10 сарын 07

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН ДАРГААР БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ Д.ГАНЗОРИГ ТОМИЛОГДЛОО

2019 оны 10 сарын 04

АФГАНИСТАНД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЦЭРГИЙН БАГ ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ТУГАНД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2019 оны 10 сарын 02

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ УДИРДЛАГУУД АХМАДУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2019 оны 09 сарын 30

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА БАРИЛГЫН ЦЭРГИЙН 017 ДУГААР АНГИЙГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛД МАНЛАЙЛАН ОРОЛЦОХ АСУУДАЛД АНХААРЧ АЖИЛЛАХЫГ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО

2019 оны 09 сарын 30

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ: ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЛБА ХААГЧДАД НҮБ-ААС ЦАЛИН ОЛГОДОГГҮЙ

2019 оны 09 сарын 25

БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАР ТӨВ ТАЛБАЙД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА СУРТАЛЧИЛЛАА

2019 оны 09 сарын 25

Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019